torsdag 23. august 2012

Endeleg seifiske

                                         Så langt kom eg med den boksen, Tore. Vi kjøper meir i morgen.
                                         Eg begynte der de ser. Ikkje noko på verandaen.

                                          Hans kjøpte ein liter beis til den fjøla han reparerte.
                                          Då kom eg så langt med resten på veggen. Der trengs beis no.

                                          Då Hans kom att med frå fisketuren, var floa fin for å ta båten på land.

     
                                         I dag fann Hans fram til seien, djupt nede. Han fekk 20 store, fine seiar.
                                         Og 10 - 12 pir i dag og.          
                                          Det er litt styr å få Ulven inn, men det gjekk i år og.
                                          I dag måtte eg ta meg av sløyinga. Vanlegvis er det fiskaren som sløyer.
                                          Etter at båten var trygt på vogna, kunne Hans ta arbeidet med
                                          å skjere ut filetane. Eg vaska og pakka for frysaren.
                                          Trass i at det nye ekkoloddet ikkje verka som det skulle,
                                           vart det sei i dag.  Og makrell har vi fått mykje av.

                                          Fine seiar og mykje godt til dei som ventar på bryggja og på
                                          nausttaket.
                                           Unge måsar ventar på godteri.

                                          Ulven på veg inn i naustet. Og så er festen i gong.
                                          Eg har lagt sloget på marka. Alt av blir vekk. Kvar ein smule.
                                          Det er utruleg kva som går ned i desse halsane. Ryggar med hovud
                                          og spor forsvinn.

                                                                   Til middag i dag hadde vi kokt sei med lever og kams.  

Ingen kommentarer: