fredag 20. februar 2009

Innvandrarkvinnetreff i februar


Tema denne gongen var voggesongar og barnesongar.
To skulejenter viste oss klapperegler, og
førskulelærar Wencke song fleire norske voggesongar. Nokre var nord-norske.
Somaliadamene stilte opp og song.
Det gjorde og dei norske damene.
Vi fann at Fader Jakob er internasjonal.
Bro bro brille-leiken ga god stemning.
Til avslutning song vi Fager kveldssol smiler.

Ingen kommentarer: