tirsdag 5. januar 2010

Tur i 20 minus

I dag har vi gått ein liten tur i Strandgata. Det var kaldt!
Her oppe i lia er det 14 minusgrader, og då er det kanskje 20 nede i Vik.
Det kjendest i alle fall ut til det.
Frostrøyken låg over fjorden og stengde utsynet til Hovdebygda.

Bitande kaldt å gå utover i Strandgata.

Vi ville sjå kva som var att av det gamle stabburet
som brann på nyttårsafta.

Her under stabburet stod benken der gamlekarane samla
seg til børs. Eg har sjølv sett dei sitte der når vi gjekk forbi på tur.

Ein nyttårsrakett sette fyr i det verneverdige huset.
Det må rivast. Og blir det bygd opp att, vert det ikkje det same.

Ingen kommentarer: