tirsdag 2. august 2011

Ny eigar i Farkvamen 10

Det var på olsokdag, 29. juli at vi overlet nøklane til huset til den nye eigaren.
Ho tok mot åleine, for sambuaren er på Grønland.
Ho er elles i full gong med å pusse opp i kjellarbustaden.
Og no vaskar ho huset utvendig. Det skal målast i ny farge, ein lys. Det blir nok fint.

Meglaren var med og passa på at dei naudsynte papira vart underteikna.
Vi gjekk gjennom heile huset så den nye eigaren kunne sjå at huset var fint vaska.
Det syntest ho det var.

Vi besøkte så naboane ovafor, Bjarne og Borghild Opsal.
Ho har nett hatt 80-årsdag, så vi hadde med ein blomst.
Og så fekk vi gåve: fine lys med namna våre på, laga i Lysfjøset.
Gode naboar som vi tenkjer å vitje seinare og når vi er i Ørsta.
God nabo har og Frode Urke vore. Han bur nedafor. Der har vi fått kaffi og is
mange gonger i sommar.

Ingen kommentarer: