tirsdag 1. februar 2011

Berr mark på hytta


Det var nestgen litt vårleg på hytta. Stor flo.

Hans bar den gamle dukkevogna frå min barndom ned i naustet.
Der kan ho stå ei stund på naustmuseet.
Men ho bør nok snart kastast.
.
Vi kom til hytta med nokre pappkassar med permar og papir,
diverse foto og filmutstyr.
Vi skal bruke litt tid på det i sommar.
Det er ein prosess å venje seg til kasting.


1 kommentar:

Besta sa...

Med det samme eg vart pensjonist, tømte eg dei fleste permar og kasta innhaldet. Verst var det å kaste notatane frå to års studiar ved DH. Men eg kan forsikre deg om at eg ikkje har sakna notatane. Det er lettare å slå opp på data enn å leite gjennom permar.Og det er i alle fall ikkje av verdi for etterkomerane. Men det er ingen lett prosess-ein får tenke på det som ei opprydding som ein sparer andre for. Vi har enno mykje som skulle ha vore kasta.