mandag 16. mai 2011

50-årsjubileum for lærarskuleklassen i Bergen.

21 av elevane i klassen frå 1957 -61 kom til dette treffet.
6 hadde med ektefeller.
Sittande framme er ein av lærarane, 89 år gammal.
Han heldt eit langt og interessant foredrag om utviklinga i skulen.
Vi var 34 i klassen. Tre er døde.

Laurdag føremiddag hadde vi byvandring på Nordnes.
Bjørg som bur der og har budd der heile sitt liv, var dyktig gaid.
Her ser vi på huset der Amalie Skram budde.
Etter vandringa som hadde med Nykirken, hadde vi lunsj på
ein tapasrestaurant.

Vi to Bjørgene hadde rom i lag dei to første åra.
Første året budde vi på Mølenpris på pikeværelset. Vi måtte gå gjennom kjøkkenet
for å komme inn på rommet vårt. Det var eit stort rom.
Andre året flytta vi i lag til andre sida av Puddefjordbrua.
Framleis budde vi på same rommet. Vi var nøysomme, sa Bjørg no.

Her er tre Bjørger og ei Synnøve.
Så kjekt å treffast!
Vi hadde fin middag om laurdagskvelden i
Nordnes Bydelshus

Ingen kommentarer: