onsdag 15. april 2009Så vart grava dekt med blomar.

1 kommentar:

Besta sa...

Det var veldig interessant å lese om den muslimske gravferda. Mykje er annleis enn det vi er vane med, men det viktige er at dei viser den døde respekt. Vi kan synest at deira skikkar er litt underlige-det same synest nok dei om våre.Vi kom ufrivillig med i "bilkortesjen" i går då vi kom frå Volda. Det gjekk seint, men då eg såg at gravferdsbilen var først i køen, kom eg på kva eg hadde lese i dødsannonsen.