tirsdag 10. mars 2009

Kvinnedagen 8. mars

I år var Kvinnedagen på ein sundag. Difor hadde vi solidaritetsgudstenesta klokka 11 i vanleg kyrkjetid. Det kom mykje folk. Liturgien var spesiell, og mange, både norske og utanlandske deltok med tekstlesing, forbøn, tale og song. Ei kjempefin gudsteneste!
Om kvelden var det fest. Omkring 80 - 90 kvinner og eit par menn var samla.
Fleire appellar av norske og utanlandske damer. Musikk, dansegruppe, utlodning og ikkje minst all den gode maten. Offer i kyrkja og det som utlodninga gav, går til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i Gaza.

Ingen kommentarer: