søndag 13. september 2009


Den berømte telefonkiosken på Bjørke.
Her kan ein ringe og betale med kontantar eller kort.
Tussafossen var imponerande i dag.
Vi får straumen vår frå denne.
Her går mykje energi tapt, men det er fordi det renn over.
Flott å sjå på!

På Bjørke har dei nokre flotte gamle naust. Ein gamal seglbåt låg ved voren.
Posted by Picasa

Ingen kommentarer: